De kracht van verbindende communicatie

Wat houdt mediation in?

Mediation is een proces waarbij begrip en empathie gestimuleerd worden in de onderlinge communicatie. Met hulp van de mediator navigeren jullie door de verschillen in standpunten en wordt er naar gemeenschappelijke belangen gezocht. In plaats van emoties de boventoon te laten voeren en vast te lopen in ruzie, creëert mediation een veilige omgeving waarin er open en constructief met elkaar gesproken kan worden. Zodat jullie samen de oplossing bedenken.

Verbindende communicatie

Verbindend communiceren is het vanuit empathie luisteren en praten met een ander in plaats van je oordeel en emoties de toon te laten bepalen. Iedereen kan het leren. Het begint bij je realiseren dat waar je nu staat in het conflict, of wat je nu zegt of doet, niet is hoe je het zou willen doen. Eigenlijk wil je geen ruzie, maar een goede verstandhouding: Op een nette manier uit elkaar of iets op een positieve manier afsluiten zodat je verder kunt. Gesprekken met behulp van de mediator helpen je in deze verbinding. Samen aan tafel, actief luisteren naar elkaar, de ander horen en zelf gehoord worden. Je begrepen voelen en begrip voor de ander krijgen. Doordat je op een rustige manier stap voor stap met elkaar praat over de kwesties die jullie bezig houden, bereik je samen een oplossing die recht doet aan wat jullie beiden willen.

Family problemen of andere issues - Mediation

Voordelen van mediation

  • Vrijwillig: Iedereen kiest om deel te nemen, niets moet
  • Neutraal: De mediator heeft geen belang bij de uitkomst
  • Vertrouwelijk: Alles wat besproken wordt blijft tussen ons
  • Eigen regie: Jullie bepalen zelf de oplossing
  • Duurzaam: Het resultaat is wederzijds begrip en instemming
  • Betaalbaar: Mediation is voordeliger dan een juridische procedure

Welke stappen zijn er in het proces?

 

  • Kennismaking: Ik spreek jullie beiden (samen of afzonderlijk) over wat er speelt en leg uit hoe mediation kan helpen. Ik geef een inschatting van de duur van het traject en de kosten.
  • Intake en Overeenkomst: We tekenen de overeenkomst die jullie ontvangen hebben en verkennen alle zaken die jullie ter sprake willen brengen.
  • (individuele) Gesprekken: Mediation is maatwerk. Het aantal gesprekken is afhankelijk van wat er speelt en in hoeverre jullie verdeeld zijn. Gemiddelde zijn er 2-5 gesprekken nodig.
  • Afsluiting en Evaluatie: Het eindigt wanneer jullie het eens zijn over de oplossing of wanneer iemand de mediation voortijdig wil beëindigen. Er kan een tussentijds of eindakkoord worden opgesteld. Ieder traject wordt geëvalueerd.
De oplossing voor conflicten is mediation

Mediation thema's

Situaties waarin je ineens tegenover elkaar komt te staan kunnen je overvallen. Of je nu uit elkaar gaat, in een conflictsituatie zit op je werk of er niet uitkomt met je familieleden over een erfenis, er gebeurt een hoop tegelijk…